Algemene voorwaarden

U bevindt zich op de website van ISITEC International

Algemene waarschuwing
Deze informatie vormt geen bewering, garantie of verbintenis van ISITEC International met betrekking tot een product of dienst:

ISITEC International verwerpt alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor welk doel dan ook.
ISITEC International geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de gehele of een deel van haar website. In elk geval kan ISITEC International niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van haar website.
Het opnemen van hypertekstkoppelingen naar andere websites of bronnen die beschikbaar zijn op het internetnetwerk vormt geen enkele aansprakelijkheid voor ISITEC International of zijn hoster op grond van de inhoud die beschikbaar is op de aangewezen sites.

Er wordt aan herinnerd dat het correspondentiegeheim niet wordt gegarandeerd op internet. Alle informatie verzonden door dit systeem is op eigen risico.

De volledige inhoud van deze site www.isitec.fr profiteert van de bepalingen van de Code of Intellectual Property. Bijgevolg mag u op geen enkele manier, geheel of gedeeltelijk, gratis of tegen vergoeding reproduceren, wijzigen of gebruiken voor enig ander doel dan door ISITEC International is bepaald. de inhoud van de site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ISITEC International.

Als onderdeel van het beheer van deze Site, kan ISITEC International persoonlijke gegevens verzamelen als onderdeel van een online verzoek van gebruikers om aanvullende informatie te ontvangen.

Sommige informatie die wordt gevraagd voor het informatieaanvraag, aangegeven met een asterisk, is vereist om in aanmerking te komen voor deze service. Als gebruikers ervoor kiezen niet te communiceren, kan ISITEC International hun verzoek niet verwerken.

Ze kunnen hun recht uitoefenen onder de voorwaarden bepaald door de voormelde wet, per post gericht aan ISITEC International 18 rue du 8 Mai 1945 69320 FEYZIN.